RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:74

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Ändra kammaren. Nr 74.

Onsdagen den 12 juni, f. in.

Kl. 11 f. m.

§ I
Justerades

protokollet för den 6 innevarande juni.

§ 2.

Föredrogos, men bordlädes åter statsutskottets utlåtanden nr

224—236.

§ 3.

Vidare föredrogs statsutskottets memorial, nr 237, i anledning

av kamrarnas skiljaktiga''beslut i fråga om Kungl. Maj:ts proposition

angående förvärvande för kronans räkning av aktierna i Virsbo—Ramnäs

kraftaktiebolag m. m. ävensom en i ämnet väckt motion;

ock blev den i detta memorial föreslagna voteringspropositionen av

kammaren godkänd.

§ 4.

Efter föredragning härpå av statsutskottets memorial, nr 238,

angående beviljande för innevarande riksdag av ökat belopp till

gratifikationer åt tjänstemän
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida