RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:74

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Ändra kammaren. Nr 74.

Onsdagen den 12 juni, f. in.

Kl. 11 f. m.

§ I
Justerades

protokollet för den 6 innevarande juni.

§ 2.

Föredrogos, men bordlädes åter statsutskottets utlåtanden nr

224—236.

§ 3.

Vidare föredrogs statsutskottets memorial, nr 237, i anledning

av kamrarnas skiljaktiga''beslut i fråga om Kungl. Maj:ts proposition

angående förvärvande för kronans räkning av aktierna i Virsbo—Ramnäs

kraftaktiebolag m. m. ävensom en i ämnet väckt motion;

ock blev den i detta memorial föreslagna voteringspropositionen av

kammaren godkänd.

§ 4.

Efter föredragning härpå av statsutskottets memorial, nr 238,

angående beviljande för innevarande riksdag av ökat belopp till

gratifikationer åt tjänstemän
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.