RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:10

Andra kammaren - urtima
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Andra kammaren. Nr SO.

Onsdagen den 27 november, t in.

Kl. 11 f. m.

§ I
I

enlighet med därom den 25 innevarande november fattat beslut

skulle nu företagas val av ledamöter och supipleanter i tredje

särskilda utskottet; och anställdes först val av ledamöter i nämnda

utskott.

Därvid avlämnades 190 godkända valsedlar, samtliga med partibeteckningen

»gemensam lista» och upptagande namnen på nedannämnda

personer i följande ordning:

herr Bran ting,

» Lindman,

» vice talmannen Iiamilton,

» Larsson i Västerås,

» TI allén,

» Magnusson i Törnhult,

» von Sneidern,

» Möller,

» Pettersson i Bjälbo,

» Janson i Kungsör,

» Vénnerström och

» Erlansson.

Dessa personer hade alltså utsetts till ledamöter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida