Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:44 Onsdagen den 12 december

Riksdagens protokoll 1990/91:44

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1990/91:44

Onsdagen den 12 december

kl. 9.00

1 § Anmälan om återtagande av plats i
riksdagen

Talmannen meddelade att Kristina Svensson (s),
Börje Hörnlund (c) och Bertil Måbrink (v) denna
dag återtagit sina platser i riksdagen, varigenom
tjänstgöringen som ersättare upphört för Märtha
Berglund, Nils Häggström och Seija Viitamäki-
Carlsson.

2 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 6 december.

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Konstitutionsutskottets betänkanden
1990/91:KU15, KU19 och KU20

Socialförsäkringsutskottets betänkanden
1990/91:SfU6--SfU8

Socialutskottets betänkande 1990/91:SoU9

Utbildningsutskottets betänkande 1990/91:UbU3

Bostadsutskottets betänkanden 1990/91:BoU4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.