Riksdagens protokoll 2013/14:126 Måndagen den 16 juni

Riksdagens protokoll 2013/14:126

Riksdagens protokoll

2013/14:126

Måndagen den 16 juni

Kl. 11:00 - 19:02

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 9 och 10 juni justerades. 

2 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att
Bodil Ceballos
(MP) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 24 juni 2014. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

Tredje vice talmannen meddelade att
Peter Eriksson
(MP) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 24 juni 2014. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

Tredje vice talmannen meddelade att
Markus Wiechel
(SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.