Torsdagen den 30 oktober

Riksdagens protokoll 1969:34

Första kammaren - höst
RIKSDAGENS

** PROTOKOLL

Nr 34

FÖRSTA KAMMAREN

1969

30—31 oktober

Debatter in. m.

Torsdagen den 30 oktober

Sid.

Svar på enkla frågor:

av herr Werner (vpk) ang. medinflytande inom anstaltsvår
den

för i fångvårdsanstalt intagna personer ............ 3

av herr Schött (m) om åtgärder mot avfolkning av Gotska

Sandön .............................................. 4

Allmänpolitisk debatt (Forts.) .............................. 5

Om ändring av reglerna angående restitution av skatt.......... 41

Interpellation av herr Österdahl (fp) ang. sjukpenning till handikappad

som genomgår arbetsvärd ........................ 44

Fredagen den 31 oktober

Interpellation av herr Blomquist (m) ang. översyn av bestämmelserna

om statsbidrag till omsorger
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida