LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

protutdr 1909

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VID

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

ÅR 1909.

*

NIONDE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag från Kamrarne.

Prot.-TJtdrag den 18 Januari 1909.

1

Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare

den 18 januari 1909.

N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i

talmansöfverläggningarna; och befunnos, efter valets slut, därtill hafva

blifvit utsedde:

herr Afzelius,

friherre Palmstierna,

» Åkerhielm.

Som ofvan.

Ur protokollet

A. v. Krusenstjerna.

N:o 2. S. D. Företogs val af två ledamöter för att hafva inseende

öfver Riksdagens kansli; och befunnos, efter valets slut, därtill

hafva blifvit utsedde:

herr Anderson, F. A.,

» af Ekenstam.

N:o 3. S. D. Efter föredragning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida