LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

protutdr 1910

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VID

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

ÅR 1910.

ELFTE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag från kamrarne.

Protokollsutdrag den 18 januari 1910.

1

Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare

den 18 januari 1910.

Nr 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i

talmansöfverläggningarna; och befunnos, efter valförrättningens slut,

därtill hafva blifvit utsedda:

herr Afzelius,

^ » Trygger, _

friherre Åkerhielm.

Som ofvan.

Ur protokollet

A. von Krusenstjerna.

Nr 2. S. D. Företogs val af två ledamöter för att hafva inseende

öfver Riksdagens kansli; och befunnos, efter valförrättningens slut,

därtill hafva blifvit utsedda:

herr Anderson, F. A.,

» af Ekenstam.

Nr 3. S. D. Föredrogs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida