LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

protutdr 1913

BIHANG

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VID

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

ÅR 1913.

SEXTONDE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag'' från kamrarna.

Protokollsutdrag den 17 januari 1913.

1

Den 17 januari.

Från Första kammaren.

Utdrag av protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare

den 17 januari 1913.

Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i

talmansöverläggningarna; och befunnos, efter valförrättningens slut,

därtill hava blivit utsedda:

herr Beckman, E.,

» Trygger, .

friherre Åkerhielm.

Som ovan.

Ur protokollet

A. v. Krusenstjerna.

Nr 2. S. D. Företogs val av två ledamöter för att hava inseende

över Riksdagens kansli; och befunnos, efter valförrättningens slut, därtill

hava blivit utsedda:

herr av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida