LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

protutdr 1916

BIHANG

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VID

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

ÅR 1916.

SEXTONDE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag från kamrarna.

Sthlm 1916, Isaac Marcus’ Boktr.-A.-B.

Protokollsutdrag den 18 januari 1916.

3

Den 18 januari.

Från första kammaren.

Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den

18 januari 1916.

Nr 1. S. D* Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i

talmansöverläggningarna; och befunnos efter valförrättningens slut därtill

hava blivit utsedda:

herr Kvarnzelius,

» Trygger,

greve Wachtmeister, Fredrik.

Som ovan.

Ur protokollet

A. v. Krusenstjerna.

Nr 2. S. D. Företogs val av två ledamöter för att hava inseende

över riksdagens kansli; och befunnos efter valförrättningens slut därtill
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida