LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

protutdr 1918

BIHANG

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VID

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

ÅR 1918.

—♦—

SEXTONDE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag- från kamrarna.

Stockholm 1918, Isaac Marcus* Boktr.-A.-B.

ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918.

3

Den 17 januari.

Från första kammaren.

Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den

17 januari 1918.

Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i

talmansöverläggningarna; och befunnos efter valförrättningens slut därtill

hava blivit utsedde:

herr Trygger,

y> Swartz,

» Kvarnzelius.

Som ovan.

Ur protokollet

A. v. Krusenstjerna.

Nr 2. S. D. Företogs val av två ledamöter för att hava inseende

över riksdagens kansli; och befunnos efter valförrättningens slut därtill
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida