Protokollsutdrag den 17 januari 1917

protutdr 1917

Protokollsutdrag den 17 januari 1917.

3

Den 17 januari.

Från första kammaren.

Utdrag av protokollet hållet hos riksdagens första kammare den

17 januari 1917.

Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i

talmansöverläggningarna, och befunnos efter valförrättningens slut därtill

hava blivit utsedde:

herr Trygger,

» Swartz,

» Kvarnzelius.

Som ovan.

Ur protokollet

A. von Krusenstjerna.

Nr 2. S. D. Företogs val av två ledamöter för att hava inseende

■över riksdagens kansli; och befunnos efter valförrättningens slut därtill

hava blivit utsedde:

herr Cavalli,

» F ahlén.

Nr 3. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Maj:ts

på rikssalen upplästa berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida