SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

protutdr 1914: - b

- b
BIHANG

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VID

SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

ÅR 1914

SEXTONDE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag'' från kamrarna.

Protokollsutdrag den 20 maj 1914.

1

Den 20 maj.

Från första kammaren.

Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare

den 20 maj 1914.

Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i

talmansöverläggningarna; och befunnos, efter valförrättningens slut, därtill

hava blivit utsedde:

herr Kvarnzelius,

» Trygger,

greve Wachtmeister, Fredrik.

Som ovan.

Ur protokollet

A. v. Krusenstjerna.

Nr 2. S. D. Företogs val av två ledamöter för att hava inseende

över riksdagens kansli; och befunnos, efter valförrättningens slut, därtill

hava blivit utsedde:

herr a.f
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida