Arbetsmarknadspolitik i kommunerna

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR15

Arbetsmarknadspolitik i kommunerna

Del 1

Stenografiska uppteckningar från arbetsmarknadsutskottets offentliga seminarium Arbetsmarknadspolitik i kommunerna den 24 maj 2012

Del 2

Kommunal arbetsmarknadspolitik – en kunskapsöversikt över åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare

av fil. dr Katarina Thorén, Uppsala universitet

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-98-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2011/12:RFR15

Förord

Staten har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men insatser för arbetslösa görs även i kommunal regi. Kommunerna spelar en väsentlig roll, inte minst när det gäller att arbetslösa med försörjningsstöd ska komma tillbaka till arbete. Kunskapen om svenska kommuners arbete med insatser för arbetslösa är emellertid begränsad och har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.