Civilutskottets offentliga utfrågning om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR17

Civilutskottets offentliga utfrågning om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-28-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:RFR17

Förord

Civilutskottet anordnade den 28 maj 2015 till en öppen utfrågning i riksdagen om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende. I det följande redovisas programmet, en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

3

2014/15:RFR17

Innehållsförteckning

Förord .............................................................................................................

3

Program för civilutskottets offentliga utfrågning om unga vuxnas

möjlighet att finansiera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.