Civilutskottets offentliga utfrågning om marknadsföring i sociala medier

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR9

Civilutskottets offentliga utfrågning om marknadsföring i sociala medier

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-91-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2016/17:RFR9

Förord

Civilutskottet anordnade den 10 november 2016 en offentlig utfrågning i riksdagen om marknadsföring i sociala medier. I det följande redovisas programmet, en förteckning över inbjudna deltagare och en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen. De bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer finns som en bilaga i rapporten.

3

2016/17:RFR9

Innehållsförteckning

Förord.............................................................................................................

3

Program för civilutskottets offentliga utfrågning om marknadsföring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.