Finansutskottets offentliga utfrågning om den aktuella penningpolitiken 24 september 2015

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR2

Finansutskottets offentliga utfrågning om den aktuella penningpolitiken 24 september 2015

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-31-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2015/16:RFR2

Förord

Finansutskottet anordnade den 24 september 2015 till en öppen utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley. I det följande redovisas programmet, en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

3

2015/16:RFR2

Program för finansutskottets offentliga utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Datum: torsdagen den 24 september 2015

Tid:
9.00–11.00

Plats: Skandiasalen

Inbjudna:

Stefan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida