För, med och av - en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR20

Offentlig utfrågning För, med och av

– en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen

ISSN
1653-0942

978-91-86673-46-8
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014

2013/14:KrU20

Förord

Kulturutskottet ordnade torsdagen den 10 april 2014 en offentlig utfrågning kring frågor om tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning. Vid utfrågningen presenterades rapporten För, med och av – en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen (2013/14:RFR14). Rapporten har tagits fram inom ramen för kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete. Uppföljningen har inriktats på allas möjlighet att ta del av och utöva kultur samt frågor kring kulturarvet. Stor vikt har lagts vid medborgar- och brukarperspektivet.

I det följande redovisas programmet för utfrågningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.