Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan. Del 2

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR10 Del 2, bilagor

Del 2, bilagor
rfr 2012/13 RFR10 d2

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan

Del 2

Bilagor

2012/13:RFR10

BILAGA 1

Litteratursökning

Litteratursökningar genomfördes databaserna Campbell Library, Cochrane Library, Eric, Oxford Journals, Sage Journals, Science Direct, Social Ser- vices Abstracts, Sociological Abstracts, PsykINFO och PubMed under
mars–maj
månad 2012. Huvudsakliga söktermer som användes var imple- mentation, dissemination och diffusion. Där så var möjligt användes sökter- merna i trunkerad form och sökningen begränsades till översikter eller sys- tematiska översikter.

Sökning gjordes också i Web of Science (Science Citation Index, Social Sciences Citation Index och Art and Humanities Citation Index) i oktober 2012 för att identifiera arbeten som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.