Inventering av skatteforskare 2009

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR6

Inventering av skatteforskare 2009

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-54-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009

2008/09:RFR6

Förord

Riksdagen har beslutat om riktlinjer för utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor. Enligt riktlinjerna ska utskotten bl.a. utveckla mer systematiska kontakter med forskningsvärlden. Utskottskanslierna förutsätts bl.a. bygga upp direkta kontakter med forskare och annan expertis. För att utveckla kontakterna med forskare inom skatteområdet beslutade skatteutskottet hösten 2006 att låta utföra en inventering av pågående forskning med skatteanknytning vid svenska universitet och högskolor (Inventering av skatteforskare 2007, 2007/08:RFR1).

Under 2007/08 utlystes och beslutades (april 2008) om ett forskningsprogram inom skatteområdet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.