Konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av nya regler inom internationell beskattning

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR8

Konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av nya regler inom internationell beskattning

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-90-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:RFR8

Förord

Reglerna för internationell beskattning av multinationella företag är under snabb utveckling. Såväl OECD som EU har presenterat omfattande förslag på förändringar av de internationella skattereglerna. OECD presenterade i oktober 2015 ett omfattande åtgärdspaket inom ramen för projektet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) för att komma till rätta med frågor om skattebaserodering och vinstförflyttning. EU presenterade i januari 2016 ett omfattande lagstiftningsinitiativ innefattande ett åtgärdspaket mot skatteflykt för att skärpa regelverket mot skatteflykt bland
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida