Konstitutionella kontrollfunktioner

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR14

Konstitutionella kontrollfunktioner

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-66-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009

2008/09:RFR14

Förord

Det åligger riksdagens konstitutionsutskott att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Uppgiften är en hävdvunnen del av kontrollmakten. Den är kortfattat reglerad i 1974 års regeringsform.

Granskningens verkningar kan vara betydande, både för enskilda statsråd och för utvecklingen av praxis i regeringsarbetet. Det är alltså viktigt hur den utförs. Utvecklingen har inte heller stått stilla sedan de nu gällande förutsättningarna för granskningen lades fast i grundlagen. Konstitutionsutskottet inledde under hösten 2007 ett arbete med överväganden om formerna för granskningen och granskningens konstitutionella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.