Konstitutionsutskottets och justitieutskottets hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR10

Konstitutionsutskottets och justitieutskottets hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-42-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2015/16:RFR10

Hearing arrangerad av konstitutionsutskottet och justitieutskottet

Tid: tisdagen den 19 januari 2016 kl.
11–13

Plats: Andrakammarsalen i riksdagen

Hearingen leddes av Andreas Norlén (M) och Björn von Sydow (S), ordförande respektive vice ordförande i konstitutionsutskottet samt Beatrice Ask

(M) och Mats Pertoft (MP), ordförande respektive vice ordförande i justitieutskottet.

Inbjudna talare

Analytiker Linus Gustafsson, Försvarshögskolan Direktör Ewa Thorslund, Statens medieråd

Forskningsledare i terrorfrågor Magnus Ranstorp,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.