Kulturutskottets offentliga utfrågning om de fem nationella minoriteternas kultur

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24

Kulturutskottets offentliga utfrågning om

de fem nationella minoriteternas kultur

Dikten på s. 45 av Eeva Kilpi är tolkad från finska av Kerstin
Holm-Lindqvist
och finns i samlingen Innan döden som gavs ut på Fripress Bokförlag 1984.

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-37-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008

2007/08:RFR24

Förord

Hösten 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ratificera Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk, den s.k. minoritetsspråkskonventionen. Genom beslutet blev samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar vårt lands fem erkända nationella minoriteter och deras språk erkändes som minoritetsspråk.

Som ett led i arbetet med att följa upp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.