Kulturutskottets offentliga utfrågning om de fem nationella minoriteternas kultur

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24

Kulturutskottets offentliga utfrågning om

de fem nationella minoriteternas kultur

Dikten på s. 45 av Eeva Kilpi är tolkad från finska av Kerstin
Holm-Lindqvist
och finns i samlingen Innan döden som gavs ut på Fripress Bokförlag 1984.

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-37-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008

2007/08:RFR24

Förord

Hösten 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ratificera Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk, den s.k. minoritetsspråkskonventionen. Genom beslutet blev samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar vårt lands fem erkända nationella minoriteter och deras språk erkändes som minoritetsspråk.

Som ett led i arbetet med att följa upp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida