Kulturutskottets offentliga utfrågning om jämställdhet och maktstrukturer inom kulturens område

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR11

Kulturutskottets offentliga utfrågning om jämställdhet och maktstrukturer inom kulturens område

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-89-0

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010

2009/10:RFR11

Förord

Torsdagen den 8 april 2010 anordnade kulturutskottet en offentlig utfrågning om jämställdhet och maktstrukturer inom kulturens område. Bakgrunden till utfrågningen var Ekonyheternas rapportering i februari 2010 om sexuella trakasserier på scen- och filmområdet. Kulturutskottet ville sätta in frågorna i ett större sammanhang och utfrågningen gällde därför hela kulturområdet. Avsikten med utfrågningen var att belysa frågor om jämställdhet och maktstruktur från olika perspektiv och att lyfta fram och synliggöra de strukturer som gör att vissa utesluts och diskrimineras.

I det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.