Mobilitet på landsbygder - forskningsöversikt och nulägesbeskrivning

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR10

Mobilitet på landsbygder

– forskningsöversikt och nulägesbeskrivning

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-010-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020

2019/20:RFR10

Förord

Den 29 januari 2019 beslutade trafikutskottets arbetsgrupp för forsknings- och framtidsfrågor att fördjupa sig inom området mobilitet på landsbygd. En förstudie togs fram som underlag inför det fortsatta arbetet. Gruppens förstudie utmynnade i förslaget att en forskningsöversikt skulle fokusera på vilka mobilitetstjänster som skulle kunna öka tillgängligheten på landsbygden på kort och lång sikt samt vilka möjligheter och hinder som finns för genomförande av dessa. Forskningsresultat skulle kombineras med att finna goda exempel på nya hållbara och tillgängliga mobilitetslösningar på landsbygd, både i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.