Näringslivets självregleringsorgan - utvecklingen sedan 2003

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR12

Näringslivets självregleringsorgan

– utvecklingen sedan 2003

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-90-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010

2009/10:RFR12

Förord

Civilutskottet beslutade den 15 december 2009 att ge utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst i uppdrag att uppdatera en kartläggning som dåvarande lagutskottet lät genomföra av de självregleringsorgan som har inrättats av näringslivet (2003/04:URD5). Arbetet utgör en del i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering.

Uppdraget har utförts av utvärderaren Gün Sahin vid utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst. I arbetet har även praktikanten Josefin Edström deltagit.

I följande rapport redovisas resultatet av arbetet.

Stockholm i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.