Näringsutskottets offentliga utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR21

Näringsutskottets offentliga utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-07-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:RFR21

Förord

Näringsutskottet kallade den 2 maj 2017 till en öppen utfrågning i riksdagen om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat. Till utfrågningen inbjöds företrädare från Entreprenörskapsutredningen, regeringen och näringslivet för att ge sin syn på hur innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige kan utvecklas i framtiden. I det följande redovisas programmet, en utskrift av de uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

Stockholm i juni 2017

Lars Hjälmered (M)

Johan Fransson

Näringsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida