Näringsutskottets offentliga utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR21

Näringsutskottets offentliga utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-07-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:RFR21

Förord

Näringsutskottet kallade den 2 maj 2017 till en öppen utfrågning i riksdagen om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat. Till utfrågningen inbjöds företrädare från Entreprenörskapsutredningen, regeringen och näringslivet för att ge sin syn på hur innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige kan utvecklas i framtiden. I det följande redovisas programmet, en utskrift av de uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

Stockholm i juni 2017

Lars Hjälmered (M)

Johan Fransson

Näringsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.