Offentlig utfrågning - Riktvärden för trafikbuller

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR17

Offentlig utfrågning - Riktvärden för trafikbuller

Dokumentet är för stort. Se pdf-filen för hela texten.

Program

Utskottet vill höra deltagarnas synpunkter och erfarenheter när det gäller de
riktvärden som anges i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande.

Tid: Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 9.00 - ca 12.00
Plats: Riksdagens andrakammarsal


Inledning

09.00-09.05 Civilutskottets ordförande Tuve Skånberg (KD)
09.05-09.15 Anförande av Yvonne Svensson, Boverket
09.15-10.15 Anföranden (7 minuter vardera) av
Greta Smedje, Folkhälsomyndigheten
Christian Haglund, Naturvårdsverket
Per Andersson, Transportstyrelsen
Tatjana Joksimović, Länsstyrelsen i Stockholms län
Sabina Talavanic, Vårgårda kommun
Malin Rizell, Helsingborgs stad
Saga Hävermark, Uppsala kommun
10.15-10.30 Paus med kaffe och smörgås
10.30-11.05 Anföranden (7 minuter vardera) av
Petter Jurdell, Sabo AB
Caroline Sundberg, Sveriges förenade studentkårer
Martin Johansson, Studentbostadsföretagen
Peter Johansson, Lindbäcks Bygg AB
11.05-11.55 Frågor från utskottets ledamöter
11.55-12.00 Avslutning - civilutskottets vice ordförande Hillevi Larsson (S)

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.