Offentlig utfrågning om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR25

Offentlig utfrågning om

fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-59-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2017/18:RFR25

Förord

Den 12 april 2018 anordnade trafikutskottet en offentlig utfrågning med anledning av den rapport (2017/18:RFR13) om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan som utskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor tagit fram. Syftet med utfrågningen var att belysa olika frågeställningar och att fördjupa ledamöternas kunskaper inom området.

Vid utfrågningen medverkade

•Pål Börjesson, professor miljö- och energisystem vid Lunds universitet

•Johanna Mossberg, fil.dr, fokusområdesledare för området fossilfria transporter Rise

•Jonas Åkerman, fil.dr,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.