Offentlig utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR18

Offentlig utfrågning om åtgärder

för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-04-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:RFR18

Förord

Socialförsäkringsutskottet bjöd den 6 april 2017 in till en offentlig utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och hanteringen av regionala skillnader med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, myndigheter, organisationer och forskare. I det följande redovisas programmet, en förteckning över deltagare, en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

Stockholm i juni 2017

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Kari Hasselberg

Socialförsäkringsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida