Offentlig utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR18

Offentlig utfrågning om åtgärder

för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-04-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:RFR18

Förord

Socialförsäkringsutskottet bjöd den 6 april 2017 in till en offentlig utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och hanteringen av regionala skillnader med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, myndigheter, organisationer och forskare. I det följande redovisas programmet, en förteckning över deltagare, en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

Stockholm i juni 2017

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Kari Hasselberg

Socialförsäkringsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.