Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken 23 februari 2016

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR12

Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken 23 februari 2016

ISSN
1653-0942

ISBN978-91-87541-45-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2015/16:RFR12

Innehållsförteckning

Förord.............................................................................................................

4

Program för finansutskottets offentliga utfrågning om den aktuella

penningpolitiken.............................................................................................

5

Stenografisk utskrift från den offentliga utfrågningen....................................

6

Bilder från utfrågningen................................................................................

33

3

2015/16:RFR12

Förord

Den 23 februari 2016 höll finansutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida