Offentlig utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR10

Offentlig utfrågning om skogen

som resurs och livsmiljö

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-85-0

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019

2018/19:RFR10

Förord

Den 4 juni 2019 anordnade miljö- och jordbruksutskottet en offentlig utfrågning om den svenska skogen som resurs och livsmiljö. Frågeställningen gällde på vilket sätt det är möjligt att nå miljömålen och samtidigt säkra tillgången på skogsråvara. Vad innebär ett hållbart nyttjande av skogen, och hur kan olika intressen bli tillgodosedda? Utfrågningen föregicks av sex presentationer som framfördes av företrädare för forskning, intresseorganisationer och näringsliv. Inbjudna representanter från Naturvårdsverket, Riksrevisionen, Svenska FSC (Forest Stewardship Council) och Skogsstyrelsen kommenterade därefter presentationerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.