Offentlig utfrågning om Sverige i det internationella kulturlivet

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR3

Offentlig utfrågning om Sverige i det internationella kulturlivet

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-93-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2012/13:RFR3

Förord

Kulturutskottet anordnade den 7 juni 2012 en offentlig utfrågning om Sverige i det internationella kulturlivet. Syftet med utfrågningen var att få information om hur olika kulturmyndigheter och kulturinstitutioner arbetar med att integrera ett internationellt perspektiv i sin verksamhet samt också att få olika exempel på hur internationellt arbete bedrivs.

I det följande redovisas programmet för utfrågningen och en utskrift av den stenografiska uppteckningen som gjordes vid utfrågningen.

Stockholm i oktober 2012

Gunilla Carlsson

Ann Aurén

Kulturutskottets ordförande

Kanslichef

3

2012/13:RFR3

Offentlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.