Öppen utfrågning den 2 maj om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2018

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR6

Öppen utfrågning den 2 maj om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2018

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-79-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2019

2018/19:RFR6

Förord

Den 2 maj 2019 höll finansutskottet en öppen utfrågning i riksdagen om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2018. Riksbankens direktion medverkade samt de två opponenterna Anna Seim från Stockholms universitet och Robert Bergqvist från SEB. I det följande redovisas programmet, en uppteckning från utfrågningen och de bilder som föredragshållarna visade under sina presentationer.

3

2018/19:RFR6

Program

Datum: Tisdagen den 2 maj 2019

Tid: Kl.
10.00–12.00

Plats: Förstakammarsalen

Inbjudna:

Riksbankens direktion – Stefan Ingves, riksbankschef, Kerstin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.