Öppen utfrågning den 3 maj 2018 om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2017

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR17

Öppen utfrågning den 3 maj 2018 om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2017

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-52-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2

2017/18:RFR17

Förord

Den 3 maj 2018 höll finansutskottet en öppen utfrågning i riksdagen om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2017. Riksbankens hela direktion medverkade samt de två opponenterna Fredrik NG Andersson från Lunds universitet och Anna Breman från Swedbank. I det följande redovisas programmet, en utskrift av de stenografiska anteckningarna och de bilder som föredragshållarna visade under sina presentationer.

3

2017/18:RFR17

Program

Datum: Torsdagen den 3 maj 2018

Tid: Kl.
10.00–12.00

Plats: Förstakammarsalen

Inbjudna:

Riksbankens direktion
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.