Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 7 mars 2019

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR5

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 7 mars 2019

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-78-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019

2018/19:RFR5

Förord

Finansutskottet bjöd den 7 mars 2019 in till en öppen utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley. I det följande redovisas en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

3

2018/19:RFR5

Stenografisk utskrift från den öppna utfrågningen

Ordföranden: Klockan har slagit nio och finansutskottet sammanträder. Första punkten på dagordningen är en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. För ändamålet, för att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.