Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport 2016

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR21

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport 2016

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-60-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2015/16:RFR21

Förord

Finansutskottet bjöd den 24 maj 2016 in till en öppen utfrågning i riksdagen om Finanspolitiska rådets rapport 2016 med finansminister Magdalena Andersson och företrädare för Finanspolitiska rådet. I rapporten redovisas programmet, en stenografisk utskrift som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

3

2015/16:RFR21

Program för finansutskottets öppna utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport 2016

Datum: Tisdagen den 24 maj 2016

Tid:
09.00-11.30

Plats: Förstakammarsalen

Inbjudna:

Magdalena Andersson, Finansminister

John Hassler,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida