Program för offentlig utfrågning om gymnasiereformen

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR8

Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om gymnasiereformen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-80-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2012/13:RFR8

Förord

Utbildningsutskottet anordnade den 19 februari 2013 en offentlig utfrågning om gymnasiereformen. En bra gymnasieskola är av största vikt för både yrkesliv och högskolestudier. Den nya gymnasieskolan med en indelning i yrkesprogram och högskoleförberedande program infördes fr.o.m. höstterminen 2011. Utfrågningen utgjorde ett led i utskottets långsiktiga uppföljning av reformen. Vid utfrågningen presenterade Skolverket, Skolinspektionen och Statskontoret statistik och annan uppföljning av reformen. Företrädare för skolans huvudmän, elever och fackliga organisationer m.fl. gav sin syn på utvecklingen.

I det följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.