Seminarium om livslångt lärande

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR2

Seminarium om livslångt lärande

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-98-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019

2019/20:RFR2

Förord

Den 26 september 2019 anordnade utbildningsutskottet ett seminarium i riksdagen på temat Det livslånga lärandet. Seminariets frågeställningar fokuserade på hur de övergripande behoven av kompetens och kompetensförsörjning ser ut i Sverige och vad som behövs för att behoven ska kunna tillgodoses. I seminariet deltog representanter från myndigheter, aktuella utredningar, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer samt forskare.

I det följande redovisas programmet, en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid seminariet och de bilder som talarna visade under sina presentationer.

Stockholm i november 2019

Gunilla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.