Socialutskottets offentliga utfrågning om samverkan inom psykiatriområdet den 13 november 2001

urd 2001/02:URD1

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN

2001/02:URD1

SOCIALUTSKOTTET

Socialutskottets offentliga utfrågning om samverkan inom psykiatriområdet

Den 13 november 2001

2

RIKSDAGENS SOCIALUTSKOTT

Socialutskottet anordnade den 13 november 2001 en offentlig utfrågning om samverkan inom psykiatriområdet.

Socialutskottet har under det senaste året tagit initiativ till att tematiskt studera frågor rörande psykiatri. Syftet har varit att skaffa sig djupare kunskaper på området. Studiebesök har genomförts på fem orter i landet enligt följande:

Sundsvall den
10–11
april 2000. Information om verksamheten vid Psykiatriska kliniken, Sundsvalls sjukhus. Vidare fick utskottet tillfälle att studera bl.a. kommunens psykiatriverksamhet, särskilt frågor om samverkan, nätverksarbete och anhörigstöd.

Malmö
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.