Socialutskottets offentliga utfrågning om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR14

Socialutskottet anordnade den 6 april 2017 en offentlig utfrågning i riksdagen på temat Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården - hur löser vi kompetensförsörjningen i sluten vård och primärvård?

I det följande redovisas programmet med de inbjudna deltagarna och en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen. De bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer finns med som en bilaga i rapporten.

- - -

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.