Statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR19

Finansutskottets offentliga utfrågning

Statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-30-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008

2007/08:RFR19

Förord

Finansutskottet anordnade den 27 mars 2008 en offentlig utfrågning om statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet.

Utfrågningen anordnades mot bakgrund av finansutskottets önskan att få en belysning av jämställdhetsfrågorna ur ett statligt arbetsgivarperspektiv samt få synpunkter på den statliga arbetsgivarpolitikens betydelse för jämställdheten på arbetsmarknaden. Olika aspekter på jämställdheten i staten belystes av tre inbjudna personer:

•generaldirektör Göran Ekström, Arbetsgivarverket,

•ordförande Annette Carnhede, fackförbundet ST samt

•professor Anita Göransson, Linköpings
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.