Statlig styrning och ansvarsutkrävande: Seminarium arrangerat av finansutskottet och konstitutionsutskottet tillsammans med Riksbankens jubileumsfond

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR1

Statlig styrning och ansvarsutkrävande

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-91-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2012/13:RFR1

Seminarium arrangerat av finansutskottet och konstitutionsutskottet tillsammans med Riksbankens jubileumsfond

Tid: Torsdagen den 29 mars 2012 kl.
09.00-12-00

Plats: Förstakammarsalen

Inbjudna talare

Professor Daniel Tarschys

Professor Olof Petersson

Fil.dr Karolina Windell

Ekon.dr Pauline Göthberg

F.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt

Konstitutionsutskottets ledamöter

Peter Eriksson (MP), ordförande

Per Bill (M), vice ordförande

Sven-Erik
Österberg (S)

Andreas Norlén (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Lars Elinderson (M)

Billy Gustafsson (S)

Karl Sigfrid (M)

Phia Andersson (S)

Karin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.