Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR8 En uppföljning

En uppföljning
Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg

Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg

– En uppföljning

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-27-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2011/12:RFR8

Förord

Riksdagen har återkommande behandlat frågor som rör de tunga godstrans- porterna på väg och tillsynen av kör- och vilotider, cabotage, lastsäkring, överlaster och hastigheter. Under senare år har det genomförts ett antal för- ändringar i Sverige som både innefattar en ny myndighetsstruktur inom trans- portområdet och att ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som utövar tillsyn över yrkesmässiga godstransporter på väg i vissa delar har ändrats. Tidigare undersökningar har visat att de regelverk som finns för att säkerställa hög trafiksäkerhet, bra arbetsmiljö,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida