Trafikutskottets offentliga utfrågning den 29 mars 2012 om framtida godstransporter

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR14

Trafikutskottets offentliga utfrågning den 29 mars 2012

om framtida godstransporter

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-97-0

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2011/12:RFR14

Förord

Det moderna samhället är beroende av väl fungerande godstransporter med höga krav på effektivitet, ekonomi och kvalitet. Samtidigt ställs allt högre krav på att godstransporterna ska minska utsläppen av i synnerhet växthusgaser i takt med att klimatfrågan blir allt viktigare. Inför kommande riksdagsbeslut om utformningen av framtidens transportsystem har trafikutskottet bjudit in till en offentlig utfrågning den 29 mars 2012 om godstrafikens fortsatta utveckling för en hållbar tillväxt under rubriken Hur bygger vi för framtidens godstransporter? Vid utfrågningen medverkade följande personer:

‒Inge
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.