Trafikutskottets offentliga utfrågning om godstransporter

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR26

Trafikutskottets offentliga utfrågning om godstransporter

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-39-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008

2007/08:RFR26

Förord

Godstransporter har stor betydelse för tillväxten, och det är därför viktigt att åstadkomma ett hållbart godstransportsystem innefattande klimatsmarta logistiklösningar. Riksdagen förväntas under hösten 2008 behandla en rad viktiga frågor på transportområdet. Det gäller bl.a. regeringens aviserade förslag om riktlinjer för investeringar i trafikens infrastruktur för perioden
2010–2019,
där även frågor om bl.a. kombiterminaler förväntas behandlas. För att få ett fördjupat beslutsunderlag inför utskottsbehandlingen har trafikutskottet beslutat att ordna en offentlig utfrågning med inriktning mot hur hållbara godstransporter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.