Uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR2

Uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-68-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2016/17:RFR2

Förord

Som ett led i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet i juni 2015 att göra en uppföljning av om den nya fastighetsmäklarlagen har fått avsedd effekt. Uppföljningen ska ge utskottet underlag för beredningen av riksdagsärenden i frågan. Den inleddes våren 2016 av utvärderings- och forskningssekretariatet vid Riksdagsförvaltningens utskottsavdelning på uppdrag av civilutskottet och den har inriktats på att beskriva och analysera hur olika aktörer ser på fastighetsmäklarlagen utifrån dess syfte, dvs. att både säljare och köpare ska få ett tillfredsställande skydd och känna trygghet när en affär förmedlas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.