Uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 2010-2012

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR10

Uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar
2010–2012

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-92-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:RFR10

Förord

Som ett led i näringsutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet i maj 2016 att följa upp riksdagens beslut om att bevilja 60 miljoner kronor för att genomföra regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar
2010–2012.
Utvärderings- och forskningssekretariatet vid Riksdagsförvaltningens utskottsavdelning inledde på uppdrag av näringsutskottet i augusti 2016 en uppföljning av satsningen. I uppföljningen har satsningens resultat varit i fokus. Frågor som belysts är bl.a. om de verksamheter som fått stöd har varit långsiktigt ekonomiskt bärkraftiga. Uppföljningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.