Uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 2010-2012

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR10

Uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar
2010–2012

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-92-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:RFR10

Förord

Som ett led i näringsutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet i maj 2016 att följa upp riksdagens beslut om att bevilja 60 miljoner kronor för att genomföra regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar
2010–2012.
Utvärderings- och forskningssekretariatet vid Riksdagsförvaltningens utskottsavdelning inledde på uppdrag av näringsutskottet i augusti 2016 en uppföljning av satsningen. I uppföljningen har satsningens resultat varit i fokus. Frågor som belysts är bl.a. om de verksamheter som fått stöd har varit långsiktigt ekonomiskt bärkraftiga. Uppföljningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida