Uppföljning av Kriminalvårdens behandlingsprogram för män som dömts för våld i nära relationer

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR9

Uppföljning av Kriminalvårdens behandlingsprogram för män som dömts för våld i nära relationer

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-14-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008

2007/08:RFR9

Förord

Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering av en särskild arbetsgrupp (uppföljningsgruppen). Gruppen består av en representant från varje parti: Elisebeht Markström (s), ordf., Johan Linander (c), Helena Bouveng (m), Lena Olsson (v), Peter Althin (kd), t.o.m
2007-11-04,
Otto von Arnold (kd), fr.o.m.
2007-11-05,
Mehmet Kaplan (mp) och Camilla Lindberg (fp). Gruppen bistås av justitieutskottets kansli.

Uppföljningsgruppens uppdrag är att i enlighet med 4 kap. 16 § riksdagsordningen bereda frågor om uppföljning och utvärdering av fattade riksdagsbeslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.