Uppföljning av kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR9

Uppföljning av kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt

Uppföljning av kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-57-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009

2008/09:RFR9

Förord

Justitieutskottet har vid flera tillfällen uttalat att kvinnors situation inom Kri- minalvården bör uppmärksammas särskilt. Utskottet har bl.a. anfört att ökad kunskap om kvinnors brottslighet och livssituation är av yttersta vikt för att kriminalvårdens insatser ska kunna anpassas efter intagna kvinnors behov.

Som en del i justitieutskottets arbete med att i enlighet med vad som före- skrivs i riksdagsordningen bereda frågor om uppföljning och utvärdering av fattade riksdagsbeslut samt att fördjupa beredningsunderlaget i frågor som aktualiseras på utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.